Liên hệ

Please enter correctly.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Liên hệ:

- Mr. Wang, Chia- Chun (Deputy General Director)
Tel: 033.607.7706
Email: wangwang1975@gmail.com

- Mrs. Nguyen Phuong Diep  (Marketing Manager)
Tel : +84.904.878.929 
Email:  
phuongdiep.fugiang@gmail.com