Liên hệ

Please enter correctly.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Khu công nghiệp Vân Trung, Phường Vân Trung, Thị xã Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Liên hệ:

- Mr. Wang, Chia- Chun (Deputy General Director)
Email: wangwang1975@gmail.com

- Mrs. Nguyen Phuong Diep  (Marketing Manager)
Email:  phuongdiep.fugiang@gmail.com